Lid worden

Als u lid wilt worden van onze WBE kunt u een verzoek sturen naar ons secretariaat. U dient een goede motivering mee te sturen waarom u graag lid wilt worden.

Jagen is een schaars goed en helaas zijn er meer gegadigden dan er plaats is in het veld. Daarom moeten we aspirant leden soms teleurstellen.

Het bestuur neemt een besluit of zij de aanvraag voorlegt aan de Algemene Ledenvergadering van de WBE. Indien dit het geval is beslist de Algemene Ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen over de voordracht.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.