Tellingen

Het is belangrijk om te weten hoeveel exemplaren van verschillende wildsoorten eigenlijk in het gebied zitten. Immers als je een goede populatie wilt nastreven, moet je dit weten. Daarom steken de WBE's veel tijd in het tellen van de verschillende wildsoorten.

Ook om te zien of het faunabeheerplan nog op het goede spoor zit, registreren WBE's ook gegevens over afschot van schadeveroorzakende diersoorten.

Om deze gegevens van achtereenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken is het noodzakelijk dat WBE’s jaarlijks op dezelfde wijze tellen. Om dit te borgen tellen alle WBE’s op dezelfde uniforme wijze.

De organisatie van de tellingen en het verwerken van de telgegevens binnen de WBE is in handen van de faunacoördinator. De telgegevens worden ingevoerd in het Fauna Registratie Systeem (FRS).

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.