Jacht

Er zijn in Nederland 5 diersoorten waarop in een bepaalde periode van het jaar gejaagd mag worden. Dit zijn de wilde eend, het konijn, het haas, de duif en de fazant. Maar op deze dieren kun je niet onbeperkt jagen; het is de primaire taak van de jager om de populaties van deze diersoorten te beheren. Denk maar eens aan de hazen stand, die al jaren onder druk staat. En hoeveel fazanten zitten er nu nog in ons gebied? Jagers weten dit en beperken de jacht op deze soorten tot een minimum.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.