Faunabeheerplan

In onze moderne en bewoonde wereld is er nauwelijks nog sprake van echte natuur. We hebben natuurgebieden, maar daar staat altijd wel een hoog hek omheen en qua oppervlakte zijn het altijd kleine gebieden, niet te vergelijken met de uitgestrekte wouden en vennen die we vroeger hadden. In onze samenleving kan al snel een monocultuur ontstaan van soorten die zich makkelijk aanpassen aan menselijke bewoning en industrie. Kwetsbare soorten delven het onderspit en verdwijnen.

Om de diversiteit van de dieren te waarborgen, werken de verschillende natuurorganisaties samen, waaronder de WBE. Elke WBE geeft in haar gebied invulling aan het provinciale faunabeheerplan. De doelstelling ligt voor de hand: zorgen dat er voldoende biodiversiteit in onze fauna blijft.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.