Beheer & schadebestrijding

Er zijn een aantal diersoorten die het bijzonder goed doen in onze moderne maatschappij. Soorten die het zo goed doen dat ze andere soorten bedreigen. De meest bekende is wel de vos. Bekend is dat vossen de lepellaarskolonies in de duinen hebben verdreven, net als de meeuwenkolonies en de fazant. Maar ze verschalken ook graag weidevogels, zoals de zeldzame grutto. Ook kraaien en kauwen laten zich niet onbetuigd. Ongeveer 80% van de pasgeboren hazen wordt opgevreten door jonge kraaien. Geen prettig gezicht en een aanslag op de hazenpopulatie die het toch al moeilijk heeft.

Ook ganzen veroorzaken veel schade, overlast en gevaar, denk aan Schiphol. En wist u dat 4 grauwe ganzen per dag net zoveel gras eten als één volwassen koe? Boeren ondervinden veel schade van de ganzen. Het faunafonds voorziet in een schadevergoeding, maar biedt lang niet altijd uitkomst.  Zeker niet als die ganzen dan ook het land vertrappen, bevuilen met uitwerpselen en ook het oppervlaktewater verontreinigen.

Een belangrijke rol van de WBE is dus het bestrijden van de schadelijke diersoorten, door te zorgen dat populaties niet te groot worden. Iets wat bij ganzen overigens lastig genoeg is.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.